Alasatakunta kolmantena

29.09.2022

Ala­sa­ta­kun­ta on lu­ki­ja­mää­räl­tään Suo­men kol­man­nek­si suu­rin kak­si ker­taa vii­kos­sa il­mes­ty­vä pai­kal­lis­leh­ti. Edel­le kii­laa­vat vain No­ki­an Uu­ti­set ja Val­ke­a­kos­ken Sa­no­mat.

Ala­sa­ta­kun­nan pai­net­tua leh­teä ja di­gi­taa­li­sia si­säl­tö­jä seu­raa sään­nöl­li­ses­ti 20 000 lu­ki­jaa, ker­too val­ta­kun­nal­li­nen sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­tien lu­ke­mis­ta mit­taa­va Kan­sal­li­nen Me­di­a­tut­ki­mus (KMT). Lu­ki­ja­mää­rä on py­sy­nyt vii­me­vuo­ti­sel­la ta­sol­la.

22.09.2023Työtaistelut alkavat vähitellen
21.09.2023Lämmintä
20.09.2023Maahanmuutto unohtui hallitukselta
20.09.2023Kaasmarkku sinnittelee
19.09.2023Myräkkä tulossa
19.09.2023Lindtman luopuu puheenjohtajuudesta
18.09.2023Duplantis teki ME:n
17.09.2023Euraan parin miljoonan Jokeripotti
16.09.2023Murto ja Helander timanttifinaalissa
15.09.2023Lisää kananmunia Säkylästä ?

Siirry arkistoon »