Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan päättyy ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Alasatakunta kolmantena

29.09.2022

Ala­sa­ta­kun­ta on lu­ki­ja­mää­räl­tään Suo­men kol­man­nek­si suu­rin kak­si ker­taa vii­kos­sa il­mes­ty­vä pai­kal­lis­leh­ti. Edel­le kii­laa­vat vain No­ki­an Uu­ti­set ja Val­ke­a­kos­ken Sa­no­mat.

Ala­sa­ta­kun­nan pai­net­tua leh­teä ja di­gi­taa­li­sia si­säl­tö­jä seu­raa sään­nöl­li­ses­ti 20 000 lu­ki­jaa, ker­too val­ta­kun­nal­li­nen sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­tien lu­ke­mis­ta mit­taa­va Kan­sal­li­nen Me­di­a­tut­ki­mus (KMT). Lu­ki­ja­mää­rä on py­sy­nyt vii­me­vuo­ti­sel­la ta­sol­la.

09.12.2022Kristiina Salonen Satakunnan maakuntajohtajaksi
09.12.2022Keskustan kannatus alle 10 prosenttia
08.12.2022Marinilta keltainen kortti sääntörikkomuksesta
07.12.2022USA ei tue Ukrainan iskuja Venäjälle
06.12.2022Hyvää itsenäisyyspäivää
05.12.2022Lunta luvassa
04.12.2022Säkylän uusi historiateos julkistetaan
03.12.2022Satakunnan talous kasvoi
02.12.2022Jari Mäkiselle ansiomitali
01.12.2022Onnela Vuoden työväentalo

Siirry arkistoon »