Share |
Share |
tarja-tuulikkisaarinen.jpg

Tarja-Tuulikki Saarinen

Olen 44-vuotias kasvatustieteen maisteri ja työskentelen Loimaalla luokanopettajana. Aiemmalta koulutukseltani olen lastentarhanopettaja. Perheeseeni kuuluvat aviomieheni lisäksi kolme lasta, joista kaksi on jo aikuisia. Nuorin lapsista on yläkoulussa.

Työskentelin naapuriseurakunnassa Eurassa lastenohjaajana vuosina 1987- 2000. Seurakunnan lapsi - ja perhetyö on minulle tuttua. Nuorena olin myös isosena rippileireillä Harjavallassa, missä olen syntynyt.

Mielestäni evankelis-luterilaisella kirkolla on erittäin tärkeä tehtävä suomalaisen kulttuuriperinteen siirtäjänä. 

Nyt, kun äänestysikärajaa on laskettu 16 ikävuoteen, nuorilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä. Nuorisoa tulisikin kuulla siinä, mitä he odottavat seurakunnalta. Myös kaikissa eri elämänvaiheissa olevat perheet tulisi mielestäni huomioida paremmin seurakunnan toiminnassa.