Share |
Share |

ReiluSäkylä

Reilussa Säkylässä pidetään huolta jokaisesta (vauvasta vanhukseen) , tarjotaan laadukkaita lähipalveluja, huolehditaan ympäristöstä, annetaan korkeatasoista kouluopetusta, huolehditaan turvallisuudesta ja välitetään aidosti toisistamme.

Reilussa Säkylässä valmistaudutaan huolella tulevaan kuntaliitokseen. Asukkaiden kannalta keskeisissä kysymyksissä neuvotellaan toimivat ratkaisut. Säkylässä hyväksi koetut käytänteet siirretään uuteen Euraan sellaisenaan ja naapureilta omaksutaan heidän vahvuutensa.

Pyhäjärviseudun demarit pohtineet jo tulevaa

Pyhäjärviseudun demarit ovat jo pohtineet politiikkaansa tulevassa uudessa kunnassa. Alla on nähtävissä muutamia säkyläläistenkin kannalta merkittäviä linjanvetoja, joita tulemme jo nyt edistämään:

 

-         rohkealla delegoinnilla siirrytään nopeaan ja tehokkaaseen hallinnointiin

-         uuden kunnan taajamarakennetta vahvistetaan kaavoituksella

-         kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan aluedemokratialla

-         kylien omaehtoinen elinvoimaisuus turvataan kyläyhdistyksiä taloudellisesti tukemalla

-         kuntaan luodaan julkisen liikenteen asiointikuljetusverkosto

-         veteraaneille tarjotaan ilmainen ateriapalvelu muutaman kerran viikossa

-         käyttökunnoltaan ajanmukaisia lähikouluja ei lakkauteta  tulevalla vaalikaudella

-         lukio jatkaa Euran ja Säkylän toimipisteissä

-         koulukeskusten saneerauksissa noudatetaan läänin rahoitusjärjestystä

-         terveyskeskuspalveluja päivystyksineen tuotetaan  sekä Eurassa että Säkylässä

-         terveyspalveluja tarjolla sopimusteitse myös Harjavallasta, Loimaalta ja Turusta

-         säilytetään taajamien lähiliikuntapaikat 

-         kehitetään edelleen Euran urheilukeskusta ja Säkylän harjun ulkoiluverkostoa 

-         tarjotaan jäähallipalveluja Paneliassa ja Säkylässä

-         panostetaan Pyhäjärven suojeluun ja torjutaan mahdollinen harjun ekokatastrofi