Share |
Share |

Oikeudenmukainen Säkylä

Säkylän Sosialidemokraattien ohjelmallisia tavoitteita

 

SDP Säkylässä haluaa uudelta valtuustolta heti vaalikauden alussa konkreettisia tekoja, joilla tuetaan kunnan hyvää työllisyyttä sekä asukkaiden oikeudenmukaista kohtelua palveluissa. Hyvä yrittäjäilmasto ja kansalaisten kuuleminen ratkaisuja tehtäessä ovat valtuustolle tärkeä ohjenuora.

Sosialidemokraatit haluavat viedä vanhuspalvelulain paperilta käytäntöön. SDP edellyttää, että henkilöstömitoitus Säkylässä pidetään vähintään nykysuosituksien mukaisella tasolla, jolloin kymmentä hoidettavaa vanhusta kohti on vähintään viisi hoitajaa. Tavoitteena on kuitenkin pidettävä hyvän hoidon mukaista tasoa, jolloin hoitajia on seitsemän kymmentä hoidettavaa kohden. Tärkeintä on, että henkilökunnan ammattitaitoa hyödynnetään parhaalla tavalla. Se vaatii paneutumista johtamiseen. Kotihoidon tukemista tulee samalla kehittää ja taata omaishoitajille hyvät toimintaedellytykset.

Kunnan sivistyksen taso mitataan sillä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Sosialidemokraatit kannattavat lämpimästi kehitysvammaisten tuetun asumisyksikön rakentamista Säkylään. Hankkeen toteuttaminen olisi kunnalle myös tervetullut ulkopuolinen investointi, joka tarjoaisi paikkakunnan yrittäjille työtä ja toimeentuloa. Vanhustenkotiyhdistyksen kaavailemalle uudelle talohankkeelle kunnan tulee antaa täysi tuki. Näitä kahta sosiaalisesti tärkeää asiaa ei saa asettaa toistensa kilpailijoiksi. Me teemme avoimesti ja tarmokkaasti työtä molempien hankkeiden puolesta.

Toiseksi sosialidemokraatit haluavat, että Säkylän kunta laatii konkreettisen suunnitelman siitä, miten koulutus- tai työpaikkaa vailla olevat nuoret saadaan mukaan työelämään ja opiskelemaan. Valtakunnan tasolla tämä SDP:n eduskuntavaaleissa antama lupaus on jo lunastettu hallituksessa. Nyt on jatkotekojen aika Säkylässäkin.

Kolmanneksi SDP haluaa, että kuntalainen pääsee edelleen terveyskeskukseen ilman pitkää jonotusta . Sairaana tärkeintä on päästä pian lääkäriin. Kukaan ei sairasta huvikseen, päivääkään. Sairaudesta ei myöskään tule rangaista kokoomuksen ehdottamaan tapaan karenssipäivällä.

Neljäs teko liittyy koulujen työrauhan parantamiseen. Oppilailla on oikeus pieniin opetusryhmiin, ja opettajat tarvitsevat riittävät keinot puuttua kiusaamiseen ja työrauhaongelmiin. Säkylän kouluverkon saneerauksen jälkeen on tarpeen tarttua juuri ryhmäkokoihin. Yhteiskoulun esimerkin rohkaisemana pitää Isosäkylän koulun piha-alueen saneeraus toteuttaa heti vaalikauden alussa.

Kunnallisia uudistuksia ei pidä vaatia vain uudistamisen itsensä takia. Kaiken keskiössä on kuntalainen ja hänen hyvinvointinsa. Terve kunnallistalous takaa hallitun kehityksen, johon ei kuulu vain ideologisista syistä tapahtuva yksityistäminen. Kuntalaista ei saa jättää markkinavoimien raadeltavaksi.

Sosialidemokraatit sitoutuvat tekemään työtä itsenäisen Säkylän puolesta. Yhteistyötä hyvien naapurien ja koko maakunnan kanssa tulee kuitenkin entisestään tiivistää. Jos olosuhteista tai valtiovallan toimista johtuen syntyy suurempia kuntakokonaisuuksia, on velvollisuutemme huolehtia tärkeiden peruspalvelujen säilymisestä säkyläläisille lähipalveluina.