Ismo Nieminen

Hei

Olen Ismo Nieminen, Säkylän Sosialidemokraattien puheenjohtaja. 

Nyt ehdokaslistamme on lopullisesti valmis. Eri syistä monta hyvää kandidaattia joutui tällä kertaa kieltäytymään. Määrä ei silti koskaan korvaa laatua. 

Tällä joukolla olemme valmiit työskentelemään Säkylän ja säkyläläisten parhaaksi seuraavat neljä vuotta. Kaikista ei tule valtuutettuja mutta tehtäviä riittää kaikille, kunhan saamme riittävän kannatuksen. 

Yhteisten asioiden hoitaminen on tärkeää ja arvokasta työtä. Me demareissa olemme tottuneet tekemään sitä yhdessä. Nyt kaipaisimme juuri Sinulta tukea äänesi muodossa.

Meitä on nyt kasassa 15 ehdokasta. Ota niistä omasi. Seuraa ilmoitteluamme.  Äänestä.

Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiisi p. 0443635111   / ismo.nieminen@evl.fi  tai käänny suoraan ehdokkaiden puoleen.


Ehdokkaamme ovat :  elä­ke­läi­nen Las­se Al­ho, kou­lun­käyn­ti­oh­jaa­ja Päi­vi Hel­mi­nen, lä­hi­hoi­ta­ja, elä­ke­läi­nen Ir­me­li Hen­riks­son, kap­tee­ni evp. Timo Leh­to­nen, kiin­teis­tön­hoi­ta­ja Jari Mä­ki­nen, lai­tos­mies Juk­ka Män­nis­tö, hoi­ta­ja Kir­si Män­nis­tö, pas­to­ri Is­mo Nie­mi­nen, kun­nal­lis­neu­vos Juha Num­me­la, eri­tyis­luo­ka­no­pet­ta­ja Maa­ret Oja­val­li (sit.), hal­lin­to­tie­tei­den kan­di­daat­ti, yh­dis­tys­toi­mi­ja Tert­tu Pe­so­nen-Säi­lä, it-asi­an­tun­ti­ja Tep­po Ran­ta­lai­nen, KM, eri­tyis­luo­ka­no­pet­ta­ja Pek­ka Rau­ti­ai­nen, ko­ti­äi­ti Saa­na Saa­ri­nen, alu­e­pa­lo­mes­ta­ri Har­ri Sa­lo­nen.

Kuvassa voi olla 15 henkilöä ja tekstissä sanotaan SDP PIDETÄÄN HUOLTA SÄKYLÄSTÄ. SÄKYLÄ PITÃÄ HUOLTA MEISTÄ LASSE ALHO 23 PÃIVI HELMINEN 24 IRMELI ENRIKSSON TIMO LEHTONEN 26 JARI MAKINEN JUKKA MĂNNISTO KIRSI MÃNNISTÕ 29 ISMO NIEMINEN 30 JUHA NUMMELA 31 MAARET OJAVALLI 32 TERTTU PESONEN- SĂILĂ 33 TEPPO RANTALAINEN @d PEKKA RAUTIAINEN 35 SAANA SAARINEN 36 HARRI SALONEN SDP.F Kuntavaalien ennakkoäänestys Vaalipăivă 13.6.2021