Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Oletko tyytyväinen Säkylän terveyskeskuksen palveluihin ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Tanssien järjestäjät varovaisia

30.08.2020

Aluehal­lin­to­vi­raston uuden päätöksen mukaan ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­jien tu­lee huo­leh­tia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si laa­dit­tu­jen oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta jo yli 50 hen­ki­lön ta­pah­tu­mis­sa. Ai­em­min ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­jien tuli var­mis­taa tur­val­li­suu­soh­jei­den to­teu­tu­mi­nen, mi­kä­li osal­lis­tu­jia oli yli 500.

Tämä merkitsee  tur­va­vä­lien ta­kaa­mis­ta, mah­dol­li­suut­ta kä­sien puh­dis­ta­mi­seen ja riit­tä­vää ylei­sön oh­jeis­ta­mis­ta esi­mer­kik­si ti­lan­teis­sa, jois­sa saat­taa syn­tyä jo­no­ja.

Tanssien järjestäjät ovat varovaisia. Kai­kis­sa esiin­ty­jä­so­pi­muk­sis­sa on 30 päi­vän pe­ruu­tu­seh­to. Jos tilaisuus joudutaan lähempänä peruuttamaan, vaikkapa Avin päätöksellä, korvaukset on maksettava.

25.09.2020Koronakoirat "purevat"
25.09.2020Koronaepidemian eteneminen vakavassa vaiheessa
24.09.2020Talouden tasapainotusohjelma vaikea pala Säkylässä
24.09.2020Vuolanne jättää Porin
23.09.2020Poliisi valvoo polkupyöräilyä
22.09.2020Satakunnassa hyvä koronatilanne
21.09.2020Säkylän yhtenäisyys rakoilee
20.09.2020Lomatukset uhkaavat seurakuntaa
19.09.2020Säkylän yhtenäisyys rakoilee
18.09.2020Koronavilkkua ladattu jo yli 2 miljoonaa

Siirry arkistoon »