Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan päättyy ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Helle lisää sinileväriskiä Pyhäjärvellä

28.06.2022

Hel­le­jak­so nos­taa pin­ta­ve­sien läm­pö­ti­laa. Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuut­ti tie­dot­taa, että si­ni­le­vä­ku­kin­to­jen to­den­nä­köi­syys Py­hä­jär­vel­lä­kin kas­vaa, ja ha­vain­to­ja niistä on jo teh­ty mo­nin pai­koin.

Tuo­reet nä­kö­sy­vyys­mit­tauk­set yl­tä­vät vielä pai­koin yli kol­meen met­riin, mikä ker­too ve­den vä­häi­ses­tä sa­meu­des­ta. Ko­hon­nei­den läm­pö­ti­lo­jen an­si­os­ta yhä suu­rem­pi osuus kas­vip­lank­to­nis­ta on kui­ten­kin si­ni­le­vää. Läm­pö­ti­lan nous­tes­sa en­ti­ses­tään le­vä­run­sau­den kas­vu on to­den­nä­köis­tä.

Py­hä­jär­vel­lä tuu­let saa­vat ai­kaan mer­kit­tä­vää pai­kal­lis­ta vaih­te­lua ve­den­laa­tuun jär­ven eri osis­sa, ja var­sin­kin tyy­nel­lä sääl­lä jo pie­nem­pi­kin mää­rä le­vää nou­see pin­taan sil­min näh­tä­väk­si ku­kin­nak­si. Ha­vain­to­ja si­ni­le­vis­tä on teh­ty var­sin­kin jär­ven itä­ran­nal­la.

Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kus seuraa Pyhäjärvenkin si­ni­le­vä­ti­lan­tees­ta. Jos epäi­let ve­des­sä ole­van si­ni­le­vää tai jos ha­vait­set le­vä­ku­kin­to­ja, voit ot­taa yh­teyt­tä Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kuk­sen le­vä­pu­he­li­meen 0295 022 530.

12.08.2022Huovisesta alivaltiosihteeri
11.08.2022Vesa-Matti Loiri on kuollut
10.08.2022Koululaiset liikenteeseen
09.08.2022Olkiluoto 3 koekäyttöön
08.08.2022Sähkön hinta kolminkertaistuu
07.08.2022Suhdanteissa epävarmuutta
06.08.2022Alatalo sai Iskelmä-Finlandian
05.08.2022Teini suunnisti EM-pronssia
05.08.2022SDP paransi kannatustulostaan
04.08.2022Westpak Oy kaupan kohteena

Siirry arkistoon »