Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan päättyy ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Satakunnan hyvinvointialueen valintoja

18.05.2022

Satakunnan hyvinvointialueen luottamushenkilövalintoja vuosille 2022-25 :

Las­ten, nuor­ten ja per­hei­den pal­ve­lu­jen lau­ta­kun­ta: Mar­ja Vai­to­maa (kesk., pj.), Eve­lii­na Pe­rä­lä (Eu­ra, kok., 1. vpj.), Mir­va Hei­no (sd., 2. vpj), Tuo­mas Koi­vis­to (sd.), Jo­han­na Mat­ti­la (sd.), Pet­ra Mä­en­si­vu (sd.), Juha Vii­ta­la (sd.), Vil­ho Ha­ka­la (kesk.), Mir­va Kor­va­la (kesk.), Juha Jout­sen­lah­ti (kok.), Mar­ket­ta Jun­tu­nen (kd.), Jar­mo Uo­ti­la (kok.), Mar­ko Lah­ti­nen (ps.), Hei­di Sa­ka­ri (ps.), Kari Hent­ti­nen (vas.) ja Lau­ra Pul­li­nen (vihr.).

Ai­kuis­ten pal­ve­lu­jen lau­ta­kun­ta: Jo­han­na Ran­ta­nen (sd., pj.), Niko Vii­na­mä­ki (ps., 1. vpj), Min­na Grön­man (kesk., 2. vpj.), Maa­rit Pi­ri­nen (sd.), Er­ja Starck (sd.), Tee­mu Val­to­nen (sd.), Jark­ko Vil­ja­nen (sd.), Kris­tii­na Iso­kor­pi (kok.), Pet­ri Lah­ti­nen (kok.), Jo­han­na Sii­ta­ri (kok.), Heik­ki Ul­jas (kok.), Las­se Sulo (Lap­pi, kesk.), Maa­rit Vii­ki­lä (kesk.), Tan­ja Koi­vu­nie­mi (ps.), Jou­ni Leh­to (vas.) ja Min­ka Lei­no-Holm (vihr.).

Ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­jen lau­ta­kun­taMar­jo Jas­pa (Sä­ky­lä, kok., pj.), Sari Sei­me­lä (sd., 1. vpj.), Heli Sul­ka­va (kesk., 2. vpj.), Satu Jo­en­suu (sd.), Mart­ti Lun­den (sd.), Ola­vi Lep­pä­nen (sd.), Miia Sjö­man (sd.), Simo Kor­pe­la (kd.), Mar­ja Sil­lan­pää (kok.), Juk­ka Tuo­ri (kok.), An­na-Mai­ja Ko­ti­ran­ta (Sä­ky­lä, kesk.), Juk­ka Uu­si­ta­lo (kesk.), Ta­pio Lau­ri­la (ps.), Soi­le Oja­la-Sep­pä (ps.), Ta­pio Ai­las­maa (vas.) ja Kaa­ri­na Ran­ne (vihr.).

Tur­val­li­suu­den ja va­rau­tu­mi­sen lau­ta­kun­ta: Ans­si Jout­sen­lah­ti (ps., pj.), At­te Hölt­tä (kok., 1. vpj.), Maa­ret Vai­nio (Eu­ra, sd., 2. vpj.), Kari Hal­mi­nen (sd.), San­na Kuhl­man (sd.), Ari Nordst­röm (sd.) Tais­to Salo (sd.), Mik­ko Kor­pe­la (kok.), Han­na Tuo­mi­nen (kok.), Hel­vi Wal­li (kok.), Ari­mo Koi­vis­to (kesk.), Hei­mo Ni­ku­la (kesk.), Ee­va-Lii­sa Tuo­mi­nen (kesk.), Tii­na Sten­man (ps.), Juk­ka Hei­no­nen (vas.) ja Rai­sa Juu­ti­lai­nen (vas.),

Kun­ta­yh­teis­työ­lau­ta­kun­ta: Lee­na Jo­ki­nen-Ant­ti­la (sd., pj.), Is­mo Län­ti­nen (ps. 1. vpj.), Sari Pet­ters­son (kok., 2. vpj.), Son­ja Myl­ly­kos­ki (sd.), Rei­jo Num­mi­ka­ri (sd.), Ma­ri­ka Ui­ma­luo­to (sd.) Pek­ka Wal­le­nius (sd.), Kel­po Aho­la (kok.), Bia Kas­ki (kok.), Juha Le­pis­tö (kok.), Ta­pio Huh­ta­nen (kesk.), Riik­ka Ja­lo­nen (Eu­ra, kesk.), Jari Le­pis­tö (kesk.), San­na Kiis­ki (Lap­pi, ps.), Au­lis Laak­so­nen (vas.) ja Tii­na Rin­ne (vas.).

Toi­mi­ti­la­lau­ta­kun­ta: Juha Kan­to­la (kesk., pj.), Ee­rik Hei­ja­ri (kok., 1. vpj.), Jou­ni Uu­si­ta­lo (sd., 2. vpj.), Kat­ja Lei­no-Mur­to­jär­vi (sd.), Har­ri Sa­lo­nen (Sä­ky­lä, sd.), Ilo­na Sjö­man (sd.), Ca­ri­ta Vir­ta­nen (sd.), Roo­pe Ran­ta­la (kok.), Mar­jat­ta Sil­lan­pää (Eu­ra, kok.), Jari Tai­mi (kok.), Piia Gus­tafs­son (kesk.), Mat­ti Peu­ra­la (kesk.), Min­na Koi­vu­nen (ps.), Jyri Sa­rin (Eu­ra, ps.), Mik­ko Kau­nis­to (vas.) ja Mil­ka Tom­mi­la (vas.).

 

29.06.2022Turkki taipui Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen
28.06.2022Helle lisää sinileväriskiä Pyhäjärvellä
28.06.2022Porttikielto eduskuntaan
27.06.2022Venäjän ohjusisku Kiovaan
26.06.2022Helle hellii
25.06.2022Juhannuksena hukkumisonnettomuuksia
24.06.2022Hyvää juhannnusta
23.06.2022Hallituksen työllisyystoimet purevat
22.06.2022Suomeen lähes 4000 thaipoimijaa
21.06.2022Viljanen hakee toiselle kaudelle

Siirry arkistoon »