Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan päättyy ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Säkylässä kahdeksan uutta tartuntaa

03.12.2021

Sä­ky­läs­sä todettiin eilen kah­dek­san uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kuu­si niis­tä liit­tyy ai­em­piin tar­tun­ta­ket­jui­hin.Kah­dessa muussa tar­tun­nan al­ku­pe­rä on tun­nis­ta­mat­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on nyt päät­ty­nyt ja tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­set pää­tök­set on teh­ty.

Asiasta kertoneessa tiedotteessa todetaan tilanteen vakavuus. Jo­kai­sen sä­ky­lä­läi­sen toi­vo­taan toi­mi­van vas­tuul­li­ses­ti. Tes­tiin suo­si­tel­laan ha­keu­tu­maan erit­täin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, vaik­ka oli­si ro­ko­tet­tu­kin.

Tes­ti­tu­los­ta on syy­tä odo­tel­la väl­tel­len so­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja. Tes­tei­hin suo­si­tel­laan ha­keu­dut­ta­van mah­dol­li­sim­man pian oi­rei­den alet­tua. Ko­ro­na­vi­rus­tau­din oi­rei­ta ovat hen­gi­tys­tie­oi­reet (nuha, ys­kä, hen­ge­nah­dis­tus), vat­sa­oi­reet (vat­sa­ki­pu tai ri­pu­li) ja ylei­soi­reet (kuu­me, pään­sär­ky ja li­has­ki­vut).

Mas­kien käyt­töä suo­si­tel­laan vah­vas­ti. Kah­den met­rin tur­va­vä­li ja hyvä kä­si­hy­gie­nia eh­käi­see tau­din le­vi­ä­mis­tä.

12.08.2022Huovisesta alivaltiosihteeri
11.08.2022Vesa-Matti Loiri on kuollut
10.08.2022Koululaiset liikenteeseen
09.08.2022Olkiluoto 3 koekäyttöön
08.08.2022Sähkön hinta kolminkertaistuu
07.08.2022Suhdanteissa epävarmuutta
06.08.2022Alatalo sai Iskelmä-Finlandian
05.08.2022Teini suunnisti EM-pronssia
05.08.2022SDP paransi kannatustulostaan
04.08.2022Westpak Oy kaupan kohteena

Siirry arkistoon »