Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Milloin aluevaalit järjestetään ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Säkylä sote-lautakunnalta "ei" palkankorotuksille

18.11.2021

Säkylän sosiaali- ja terveyslautakunta haluaisi turvautua sektorinsa rekrytoinnissa vuokratyövoimaan hinnalla millä hyvänsä. Hoitohenkilöstön palkankorotuksen sijaan se esittää kunnanhallitukselle kertaluonteisia ”kultaisia kädenpuristuksia” .

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen ehdotti lautakunnalle, että kunnanhallitukselle lähetettävässä esityksessä hoitotyössä toimivien työntekijöiden tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 8 prosenttia ensi vuodeksi. Määräaikainen korotus kohdistetaan niihin kaikkiin työntekijäryhmiin, joiden tehtäväkohtaiset tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaiset palkat eivät ole riittävän kilpailukykyisiä tällä hetkellä.

Korotus ei koske esimiehiä, lääkäreitä, hammaslääkäreitä, sosiaali- ja perhepalvelujen työn tekijöitä eikä ikääntyvien palvelujen ja/tai vammaispalvelujen asiantuntija tehtävissä toimivia, sillä näiden työntekijäryhmien palkkoja on jo aiemmin tarkistettu.

Sen lisäksi ehdotus sisälsi muita toimia, kuten

-          Rekrytointien edistämiseksi käytetään uusia ja aikaisempaa monipuolisempia keinoja.

-          Markkinoinnissa tuodaan aikaisempaa paremmin esiin Säkylän kunnan hyvät henkilöstöedut.

-          Työntekijöiden työhyvinvointiin kiinnitetään vielä aikaisempaa enemmän huomiota ja tämä tehdään              tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden ja työterveys huollon kanssa.

-          Edistetään vielä aikaisempaa enemmän sitä, että hoitohenkilökunnalta saadaan siirrettyä välillisiä                tehtäviä avustavalle henkilöstölle.

Lautakunnan jäsen Sami Lindh (kok) teki vastaesityksen:

- Säkylä hyödyntää vuokratyövoiman käyttöä varmistaen ammattilaisten saannin oman henkilöstön avuksi. Vuoden 2022 budjetissa nämä kulut siirretään tarvittaessa henkilöstömenoista uIkoisiin palveluostoihin.

- Ne ammattiryhmät, joissa töitä on eniten tehty alimiehityksellä sekä ylitöitä tehden, palkitaan 500 euron kertakorvauksella. Näitä ovat mm. hoiva- ja hoitoyksiköissä toimivat Iähi- ja sairaanhoitajat, jotka työskentelevät vähintään kahdessa vuorossa. Kertakorvaus maksetaan jouIukuun 2021 loppuun mennessä. Ennen 1,12.2021, työsuhteessa olleet aiemmin mainitut hoitotyön henkilöt, jotka ovat työsuhteessa edelleen 1.12.2022 palkitaan 1.000 euron kertakorvauksella joulukuun 2022 loppuun mennessä.

- Kaikki uudet rekrytoidut em. ammattiryhmien henkilöt jotka on palkattu 1.12.2021 jäIkeen ja ovat olleet kunnan paIkkaIistoiIla yhteenlaskettuna vähintään 5 kuukautta v.2022 aikana ja ovat edelleen työsuhteessa, saavat 1.500 euron kertakorvauksen 15.L2.2022.

Vastaehdotus tuli hyväksytyksi äänin 7-2. Juvosen alkuperäisen päätösesityksen kannalla olivat demarien Maaret Ojavalli ja Juha Nummela.

Lautakunnan päätöstä mutustelee seuraavaksi kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, jonka tehtävänä laatia kunnanhallitukselle yksiselitteinen päätösesitys.

06.12.2021Hyvää itsenäisyyspäivää
05.12.2021Ulkoministeri Haavistolla koronatartunta
04.12.2021Merimetson saalisvahinkoja korvataan
03.12.2021Säkylässä kahdeksan uutta tartuntaa
02.12.2021Jäät vielä heikkoja
01.12.2021Keskimääräistä kylmempi joulukuun alku
01.12.2021Marin kokousti etänä
30.11.2021Uusi koronavariantti myös Suomessa ?
29.11.2021Hoitajien rekrytointipulaa ratkotaan
28.11.2021Koronatilanne pakottaa peruuttamaan tilaisuuksia

Siirry arkistoon »