Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Milloin aluevaalit järjestetään ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Osallistuva budjetointi esillä Säkylässä

08.11.2021

Tänään Sä­ky­läs­sä kokoontuvas­sa kun­nan­hal­li­tus kä­sit­tel­ee en­sim­mäis­tä ker­taa aloit­tei­ta, jot­ka tu­li­vat kun­nan asuk­kail­ta. Ne liit­ty­vät  uu­teen osal­lis­tu­van bud­je­tin ko­kei­luun.

Kun­nan­hal­li­tus päät­ti ai­em­min tänä vuon­na, et­tä Sä­ky­län vuo­den 2022 bud­jet­tiin ote­taan 15 000 eu­ron mää­rä­ra­ha käy­tet­tä­väk­si liit­ty­en osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin hank­kee­seen tai hank­kei­siin.

Ehdotusten kirjo on suuri. Osa menee kirkkaasti tarkoitukseen varatun määrärahan ulottumattomiin.

06.12.2021Hyvää itsenäisyyspäivää
05.12.2021Ulkoministeri Haavistolla koronatartunta
04.12.2021Merimetson saalisvahinkoja korvataan
03.12.2021Säkylässä kahdeksan uutta tartuntaa
02.12.2021Jäät vielä heikkoja
01.12.2021Keskimääräistä kylmempi joulukuun alku
01.12.2021Marin kokousti etänä
30.11.2021Uusi koronavariantti myös Suomessa ?
29.11.2021Hoitajien rekrytointipulaa ratkotaan
28.11.2021Koronatilanne pakottaa peruuttamaan tilaisuuksia

Siirry arkistoon »