Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Otatko vai oletko jo saanut koronarokotteen ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Säkylän Vuorenmaa Satakunnan kyläksi

22.05.2021

Säkylän Vuorenmaa on valittu Satakunnan Vuoden kyläksi 2021. Tuo­ma­ris­to kiit­te­li Vuo­ren­maan toi­min­taa pit­kä­jän­tei­sek­si ja suun­ni­tel­mal­li­sek­si. Sa­mal­la kun ky­läl­lä on pal­jon pe­rin­teis­tä toi­min­taa, kek­si­tään koko ajan uu­den­lai­sia toi­min­to­ja, ja niis­sä on ihail­ta­vas­ti otet­tu huo­mi­oon kai­ken ikäi­set ky­lä­läi­set.

Vuo­ren­maal­la toi­mii ky­läyh­dis­tyk­sen li­säk­si lu­kui­sia mui­ta yh­dis­tyk­siä, jot­ka kaik­ki pu­hal­ta­vat yh­teen hii­leen. Ky­läl­lä on vuo­sien mit­taan hyö­dyn­net­ty kat­ta­vas­ti han­ke­ra­hoi­tus­ta, ja teh­ty eri­lai­sia hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­pauk­sia, ja uu­den hank­keen ha­ke­mus on taas ve­tä­mäs­sä.

Tuo­ma­ris­to ar­vos­ti eri­tyi­ses­ti vuo­ren­maa­lais­ten re­a­goin­tia vai­ke­aan ko­ro­na-ai­kaan. Toi­min­taa on jat­ket­tu ti­lan­tee­seen mu­kau­tu­en ja ta­pah­tu­mia on jär­jes­tet­ty uu­del­la, in­no­va­tii­vi­sel­la ta­val­la. Ky­läl­lä on muun mu­as­sa tar­jot­tu kaup­pa-apua ikäih­mi­sil­le sekä or­ga­ni­soi­tu oi­val­ta­va ka­ran­tee­ri­kir­jas­to.

Vuorenmaa sai tittelin jo toistamiseen. Ensimmäisen kerran kunniaa tuli vuonna 1996. Silloin Köyliön Vuorenmaana.  Vuoden kylä Satakunnassa on nimetty nyt 27 kertaa.

25.06.2021Turvallista juhannusaikaa
24.06.2021Sote -uudistus hyväksyttiin
24.06.2021Salonen : Ikäihmiset huomioon helteillä
23.06.2021Mansikan sesonki käsillä
22.06.2021Nieminen luotsaa sd-ryhmää Säkylässä
22.06.2021Työttömyys laskussa Satakunnassa
21.06.2021Paikkajakoneuvottelut Säkylässä alkavat tänään
20.06.2021Helle hellii
19.06.2021Kallille valtiopäiväneuvoksen arvonimi
18.06.2021Meripolitiikasta Suomen vahvuus

Siirry arkistoon »