Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Otatko vai oletko jo saanut koronarokotteen ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Eurassa uusia tartuntoja ja altistumisia

18.05.2021

Eu­ran kun­ta tie­dot­ti maa­nan­tai-il­ta­na jäl­leen uu­des­ta jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta­pauk­ses­ta Euran koronatilanne pahenee edelleen. Eilen maanantaina Ah­ma­so­jan kou­lus­sa on to­det­tu yh­del­lä hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la po­si­tii­vi­nen tu­los koronatestissä. Ti­lan­teen vuok­si seit­se­män hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin ja myös kaik­ki ylä­kou­lun 20 op­pi­las­ta on to­det­tu al­tis­tu­neik­si ja oh­jat­tu tes­tat­ta­vak­si.

Ah­ma­so­jan ope­tus siir­tyy ko­ko­nai­suu­des­saan etä­o­pe­tuk­seen tästä päivästä läh­tien. Ylä­kou­lun osal­ta etä­o­pe­tus jat­kuu 28. tou­ko­kuu­ta as­ti ja ala­kou­lun osal­ta etä­o­pe­tus­ta on 21. tou­ko­kuu­ta saak­ka. Kos­ka ky­sees­sä on eri­tyis­kou­lu, teh­dään asi­as­ta vie­lä kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tös.

Eu­ran sote-kes­kus kertoo myös Pub­lic Hou­se pu­bin al­tis­tu­mis­ta­pauk­ses­ta. Tar­tun­nan­jäl­jit­tä­jien sel­vi­tyk­sen mu­kaan ko­ro­na­po­si­tii­vi­nen hen­ki­lö on ol­lut pu­bis­sa asi­ak­kaa­na 14. tou­ko­kuu­ta. Hen­ki­lö oli osan­nut ni­me­tä muu­ta­man pai­kal­la ol­leen ja sitä myö­tä al­tis­tu­neen, jot­ka on jo ta­voi­tet­tu ja mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Sen si­jaan ky­sei­se­nä il­ta­na pu­bis­sa on ol­lut mui­ta­kin hen­ki­löi­tä, joi­den hen­ki­löl­li­syyt­tä ei ole pystytty sel­vi­ttämään.

25.06.2021Turvallista juhannusaikaa
24.06.2021Sote -uudistus hyväksyttiin
24.06.2021Salonen : Ikäihmiset huomioon helteillä
23.06.2021Mansikan sesonki käsillä
22.06.2021Nieminen luotsaa sd-ryhmää Säkylässä
22.06.2021Työttömyys laskussa Satakunnassa
21.06.2021Paikkajakoneuvottelut Säkylässä alkavat tänään
20.06.2021Helle hellii
19.06.2021Kallille valtiopäiväneuvoksen arvonimi
18.06.2021Meripolitiikasta Suomen vahvuus

Siirry arkistoon »