Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Otatko vai oletko jo saanut koronarokotteen ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Eurassa iso joukkoaltistuminen

10.05.2021

Eu­ras­sa todettiin eilen sunnuntaina ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la ro­kot­ta­mat­to­mal­la työn­te­ki­jäl­lä Korona-in­fek­tio.

Tar­tun­nan jäl­ji­tys on teh­ty. Ti­lan­ne on ar­vi­oi­tu yh­des­sä kun­nan ja sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­vien lää­kä­rien kans­sa. Kaik­kiin al­tis­tu­nei­siin ol­laan yh­tey­des­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Kaik­ki vuo­de­o­sas­tol­la 3.–8. tou­ko­kuu­ta ol­leet 29 po­ti­las­ta jou­du­taan aset­ta­maan 14 vuo­ro­kau­den ka­ran­tee­niin, joka jat­kuu 22. tou­ko­kuu­ta saak­ka.

Kai­kis­ta al­tis­tu­neis­ta po­ti­lais­ta ja hen­ki­lö­kun­nan jä­se­nis­tä ote­taan nyt ko­ro­na­näyt­teet, jot­ta var­mis­te­taan, et­tä tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä ei tar­vit­se edel­leen laa­jen­taa. Hen­ki­lö­kun­nan kon­tak­tit on kar­toi­tet­tu. Suo­jaa­mat­to­mia lä­hi­kon­tak­te­ja on syn­ty­nyt ruo­kai­lu­ti­lan­teis­sa.

Kah­des­ti ro­ko­tet­tu­ja ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöi­tä ei oh­jei­den mu­kai­ses­ti ase­te­ta ka­ran­tee­niin, mut­ta var­muu­den vuok­si heis­tä ote­taan näyt­teet. Ka­ran­tee­niin ase­tet­ta­via al­tis­tu­nei­ta hen­ki­lö­kun­nan jä­se­niä on 12. Li­säk­si ka­ran­tee­niin ase­te­taan nel­jä ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan ul­ko­puo­lis­ta hen­ki­löä.

25.06.2021Turvallista juhannusaikaa
24.06.2021Sote -uudistus hyväksyttiin
24.06.2021Salonen : Ikäihmiset huomioon helteillä
23.06.2021Mansikan sesonki käsillä
22.06.2021Nieminen luotsaa sd-ryhmää Säkylässä
22.06.2021Työttömyys laskussa Satakunnassa
21.06.2021Paikkajakoneuvottelut Säkylässä alkavat tänään
20.06.2021Helle hellii
19.06.2021Kallille valtiopäiväneuvoksen arvonimi
18.06.2021Meripolitiikasta Suomen vahvuus

Siirry arkistoon »