Yhteystiedot

LIITY MUKAAN
Säkylän Sosialidemokraatit ry:n toimintaan. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin.
Sivustoihin liittyvä palaute suoraan ylläpitoon demari.sakyla(at)gmail.com

Pikakysely

Oletko tyytyväinen Säkylän terveyskeskuksen palveluihin ?

Näytä vanhat kyselyt »

Sisältölaatikko

Säkylä puolustautuu "vedenimijöiltä"

17.06.2020

Säkylän kuntaa arveluttaa Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n vedenottosuunnitelma.  Yhtiön osakkaat Eura, Laitila, Rauma ja Kokemäen Vesihuolto Oy hakevat lupaa keskimäärin 3000 kuution vuorokausittaiseen pumppaamiseen Kuninkaanmännyn pohjavedenottamolta.

Säkylässä katsotaan, että vedenotolla olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia paikalliseen vesitalouteen sekä Köyliönjärveen ja pohjavesiin. Tehty Natura-arvio kuitenkin vähättelee vaikutuksia järven rehevöitymiseen entisestään.

Säkylä edellyttää aluehallintovirastolle lähtevässä lausunnossaan, että selvitys pohjaveden purkautumisesta alueella ja mahdollisen vedenoton vaikutuksista laaditaan EU:n vesidirektiivin mukaisesti täydellisenä. Lupaa hakevan yhtiön nykyiset selvitykset ovat kunnan mielestä paikoitellen ristiriitaiset sekä puutteelliset.

Säkylän kunta huomauttaa myös, että järvien tilaluokan laskeminen on kielletty, samoin toimet, joilla tilaluokka vaarantuu. Koska kunta itsekin tekee toimenpiteitä fosforikuormituksen vähentämiseksi, ei se voi sallia toimia, joilla fosforikuormitus kasvaisi.

Kuntaa huolestuttaa myös asukkaiden, yrittäjien ja erikoisviljelijöiden vesitilanne nyt ja tulevina vuosina huolettavat kuntaa. Esimerkiksi kasteluveden tarve kasvaa kuivuuden lisääntyessä. Seudun vetovoima elintarviketeollisuuden keskittymänä tulee jatkumaan.

Vedenottolupa olisi kunnan mielestä annettava merkittävästi pienemmälle määrälle kuin lupahakemuksessa nyt on. Puhutaan kymmenistä prosenteista. Valvovan viranomaisen olisi myös voitava rajoittaa vedenottoa, jos Säkylän kunnan vedenottoon tai Natura-alueille aiheutuu haittaa.

Kunnan mukaan luvan hakijalle eli Kuninkaanmännyn Vesi Oy:lle tulisi myös määrätä vuosittainen merkittävän suuruinen kalatalousmaksu, joka voidaan käyttää Köyliönjärven tilan parantamiseksi.

12.07.2020Mökkimurtoja Säkylässä
11.07.2020Tapaus Haavisto jakaa oppositiota
10.07.2020Salama iski panssariajoneuvoon
09.07.2020Pyhäjärven levätilanne pysynyt hyvänä
08.07.2020Marin rauhoitteli jalkapantakeskustelua
07.07.2020Säkylän sote-keitos jatkaa kiehumistaan
06.07.2020Sateista, ukkosta, koleaa
05.07.2020Uudet alokkaat palvelukseen
04.07.2020Leirikeskus kaupan Pyhäjärven rannalla
03.07.2020Nummela paikkaa Sunia

Siirry arkistoon »